Týdenní výklad karet pro dny 9.6.-16.6.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Sebeúcta
I když Matka Marie se o vás stará ze své vyšší pozice a usiluje o vaší spokojenost a dobro, je na vás, jak se budete chovat sami k sobě. Žádá vás: Zamyslete se nad tím, co děláte, co vás dělá šťastnými, co vás uspokojuje, co vás naplňuje a co je v souladu s vámi, s vaší duší. Sebeúcta exponenciálně narůstá s tím, jak svůj život vylaďujete k sobě samým. Opět je tu načrtnuto téma jít dál. Nedělat něco, co s vámi nesouzní, nedělat věci, za které se musíte stydět, či nést dokonce vinu. Ať už to cítíte jakkoliv- i třeba to, že sami se stravujete zdravě, ale ve svém zaměstnání připravujete jídla, která nemají žádnou hodnotu, podle starých norem a receptů, protože společnosti nejsou schopny akceptovat nové výživové trendy. Zpracováváte mrtvé jídlo, které pouze (možná) uspokojí chuťové buňky. Každý, kdo se začne stravovat více živou, příliš nezpracovávanou stravou, ví, že se jeho vnímaní mění a je citlivější k vnímání reality kolem sebe. To velké propojené společnosti nemohou chtít, ani to, že by lidé mohli díky zdravé stravě začít jinak smýšlet, kupovat jiný výrobek, než ten jejich atd. Opusťte to, když ne fyzicky, alespoň ve své mysli a tvořte si ve své hlavě obraz souznícího s vaší podstatou, sněte do všech detailů. Přijde-li okamžik fyzické změny, signál bude silný tak, že ho nepřehlédnete. Opustit staré znamená udělat místo novému. Novému, které znamená i novou prosperitu. Jakmile začnete dělat věci, které prochází a souzní s vaším srdcem, prosperity bude přibývat, a tak zaznamenávejte i sebemenší nápady, náměty, “náhody”. Jsou to navigační cedulky, malá, často skrytá “tajná ” dvířka, která je nutná pootevřít a nahlédnout, co se za nimi skrývá. Co když tam je úplně nový, krásný, prosluněný, uvolněný, veselý svět?Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki


Týdenní výklad karet pro dny 2.6.-9.6.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka
má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Dávání a přijímání

Cítíte se nespokojeně? Proč to tak je? Zamysleli jste se nad tím? Nespokojenost vychází z nerovnováhy. Někde je toho víc a naopak, někde dáváte víc a co dostáváte? Pracujete hodně, je vaše pracovní úsilí nadměrné a necítíte se za to oceněni? Možná je to proto, že jste na sebe zapomněli. Zapomněli jste, že život není jen o dávání, vydávání se ze sebe, ale je to i o tom umět přijímat. Tolik z vás to takhle má nastavené! A je mi z toho smutno, vždyť na světě je pro všechny hojnost, jen se musíte naučit tuto hojnost přijímat.
Také si musíte odpustit i jen to, že na to myslíte, že byste se mohli mít lépe. Ano, někteří se bojí i jen pomyslet, natož snít o větším příjmu, větším domě, lepší práci..o své spokojenosti. Vaše programy jsou nastaveny tak, že si ani neumíte sami sebe představit, jaké by to bylo. Programy dogmat, že nejdříve musíte myslet na druhé a teprve potom na sebe! Nene, přátelé, první jste vy! Je to ten známý příklad instrukcí pro případ havárie letadla - pakliže letíte s dítětem a nastane krizová situace, jako prvnímu, komu nasadíte masku, jste vy sami. Jako udušení byste už nikoho nezachránili! A tak je to i v životě. Začínáme od sebe. Jděte dnes k zrcadlu a zastavte se u něj, podívejte se sami sobě do očí, jako na svého nejlepšího přítele. Co vidíte? Co si poradíte? Jste -li na pochybách, jak na to, jsem tu pro vás, zavolejte mě, prosím, do svého života a já vám velmi ráda napomohu ke zlepšení této nerovnováhy.
Nácvik přijímání je ale velmi jednoduchý, s tím můžete začít klidně i sami. Hojnost není jen ve smyslu finančním, ale je to i hojnost zážitků, přátel, jídla, oblečení, přírody...cokoliv vás napadne. A pozor hojnosti může být i (paradoxně) nedostatek, špatných zážitků, špatných lidí kolem vás. Je to o vašem smýšlení. Takže přepněte se do plusu. Usmějte se na někoho, třeba vám to oplatí. Pomluvte několik zdvořilých slov s cizími lidmi a může se stát, že se z nich stanou vaši přátelé, někdo z nich vám nabídne lepší práci. Seberte ten papír, co se tu válí, třeba inspirujete další a můžete o tom napsat...atd. Jsou to drobné maličkosti, třeba jako veselý pozdrav a z maličkostí se skládá celek. Zkuste to a půjde to, rozběhne se to samo, protože vaše tělo vám dá signál, že takhle se mu to líbí a v takových pěkných situacích jemu prostě dobře, hezky. Odpusťte té malé osůbce ve vás, že chce víc. Chtějte víc! A věřte, sněte, dívejte se na sebe každý den a pozorujte, jak se mění váš výraz ve tváři a nebude to trvat dlouho a na toho “nejlepšího přítele” v zrcadle se budete smát.
Chtěla bych ale ještě říci, že jsou i lidé, kteří naopak zase jen dostávají a berou a nejsou schopni se podělit. To je druhý extrém a také není dobrý. I vy, kdo jste takoví, byste měli zkusit úsměv, pozdrav, aniž byste čekali odpověď. Prostě jen tak, pro radost a lepší pocit. Pusťte někoho v obchodě před vás, když máte plný košík a on jen jeden pytlíček. Tato minipomoc se vám může vrátit, až to budete potřebovat. Ale! Učte se to! Bude se vám lépe dýchat.
Mám vás velmi ráda, jsem tu pro vás, ráda vám pomohu se vším, co vás trápí. Přestaňte se bát milovat se a mít ze sebe radost.Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki

Týdenní výklad karet pro dny 26.5. - 2.6.


Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Zdraví
Moji milí, téma zdraví, které dnes vyšlo, se nevztahuje jen k fyzickému zdraví, tedy k tomu, zda vás něco bolí, či máte rýmu nebo kašel, lapidárně řečeno. Vztahuje se k celým vašim životům. Je to téma, které jsme “nakousli” již minulý týden, tedy očišťování se, uzdravování se v životě. Tato karta apeluje výrazně na ozdravění všeho, co vám brání být zdravý/-á. Pakliže jste žádali o uzdravení pro sebe nebo někoho z blízkých, vězte, že vaše prosby, či modlitby byly vyslyšeny a uzdravování se již děje, i když možná jinak, než jste si představovali. Jak asi víte, tušíte, dočetli jste se, vše souvisí se vším. Vaše fyzická těla a to, co se v nich děje, je jen obrázek a odraz toho, co se odehrává ve vaší hlavě. Tedy jak přemýšlíte, na co myslíte, jakým způsobem myslíte (někdy za koho přemýšlíte) a jak se tohle všechno promítne do vašeho fyzična. Nezapomínejte cítit, prociťovat, naciťovat - intuitivně. To samo vás povede ke zdraví. Pokud něco nechcete dělat - nedělejte to, nebo alespoň začněte směrovat své myšlenky a kroky k něčemu, co s vámi rezonuje, v čem je vám dobře. To je uzdravování a cesta za zdravím. Opět připomínám, že je ale nejprve třeba oprostit se od starého, nevyhovujícího a pak jít dál. Poděkujte s vděčností za staré lekce, které nechcete opakovat (protože je to tak únavné, vyčerpávající), rozlučte se s nimi, opusťte pocity viny, které si možná s sebou nesete a vykročte novým směrem. Na této nové cestě se nejpravděpodobněji setkáte se sebou samými a se svou vlastní silou. Nehovořím zde o brutální síle, ale o tom, co ve vás dřímá, probouzí se, dere se na povrch. Nezalekněte se a přijměte svou moc. Přijmete-li ji, odložíte roli oběti. Ti, kteří jsou blízcí vašemu srdci a myslí to s vámi opravdu dobře, budou šťastní, že už se netrápíte a že jste se postavili na vlastní nohy. Přijmete-li svou sílu, začnete se uzdravovat a možná to půjde tak rychle, že to budete moci považovat za skutečný zázrak a sami se podivíte, jak snadné to bylo a budete si říkat, proč jste to neudělali již dávno. Ale vše má svůj čas a každý má svou cestu. Takže, i kdyby vám někdo sto tisíckrát říkal: “dělej to tak a tak....”, musíte dospět do tohoto bodu sami - máte- li k tomu dospět. A to, že to uděláte až v tuto chvíli, není žádná chyba a věc, za kterou byste se měli stydět. Naopak buďte šťastní, oceňte se
a nastartujte své zdraví!
Včerejší Nov je k tomuto tématu velmi příznivý, neboť se jedná o nový začátek. Využijte i tuto pomoc, tuto “vlnu”, zastavte se a vnímejte to, co cítíte a důvěřujte tomu. Zkuste přestat vnímat negace, které vás nahlodávají. To vše vás nasměruje.
Pomocná afirmace: “Je pro mne bezpečné být zdravý/-á a silný/-á. Svou sílu, moc a zdraví používám pro dobro všech a s láskou”.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
VikiTýdenní výklad karet pro dny 19.5.-26.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Radost
Žít tady a teď, užívat si každé chvíle svého života a nacházet v něm radost je téma, které vás bude provázet příští dny.
Není jednoduché se vždy usmívat a jásat, ale každá situace v životě vám něco přináší. Je na každém z vás, abyste rozpoznali, co v ní je pro každého z vás pozitivního. Naučte se toto pozitivum hledat.
Některé z vás slyším, jak říkají, že to ale nejde, protože...Kde je tedy chyba? Není chyba ve vašem postoji? V tom, že si stále trváte na svém a brodíte se stále ve svých starých přesvědčeních? Táhnete za sebou otěže svých starých vzorců chování? Je na čase se na to podívat a opustit je. Poděkovat jim za službu, říci jim ze svého nitra: “Děkuji, ale končím, loučím se” a najít pro sebe nové, lepší, co více vyhovuje vašemu nynějšímu stavu a hlavně tomu, co v budoucnu chcete. Pokud stále za sebou povlečete něco, co vám již nevyhovuje, nemůže nastat změna, nenajde se ve vás žádné volné místo na nově příchozí, z čeho byste měli opravdu potěšení, radost. Jakmile se naučíte nacházet v každé situaci, v tady a teď, radost, nastane obrat a budou k vám přicházet situace a důvody, proč se více radovat. Svým úsměvem, pochvalou pro někoho, přidržením dveří a mnoha jinými drobnými úkony, které uděláte s úsměvem na tváři inspirujete další. Udělejte to, rozlučte se se svými strachy, s nepříjemnou situací. Poděkujte a projevte vděčnost za tyto lekce, ale opusťte je, protože teď je ta správná doba. Vesmír vás podpoří, ochrání. Nic nevymýšlejte a nechte na Nekonečné inteligenci, aby vám podala pomocnou ruku. A ona to ráda udělá, my všichni to děláme rádi. První krok ale musíte udělat vy. Protože my všichni, celý Vesmír i Matka Země potřebujeme lidi, kteří žijí v radosti, spokojenosti. Vždy to ale musí být krok učiněný z vaší svobodné vůle. Vyberte si cestu radosti, tím pomůžete nejen sobě, ale i dalším kolem vás a tak dál, jako kruhy na vodě a rezonancí se k vám bude i vracet.
Pomocná afirmace: “Děkuji za to, že mi pomáháte soustředit se na radost a jsem vděčný (-á), že situace a věci, které ke mě přichází, mi další radost a spokojenost v mém životě přináší”Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki


Týdenní výklad karet pro dny 12.5. - 19.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.


Půvab
Dnešní téma Půvab může svádět k tomu, že jde o téma ryze ženské, ale nenechte se mýlit. Milí a dokonce půvabní mohou být i muži. To stálé rozdělování na muže a ženy, soupeření mezi nimi, nepochopení, přímo boj mezi muži a ženami! Přestaňte plýtvat energií do tohoto. Je to uměle vyrobený problém, který vznikl tak dávno, že si to nikdo z vás nepamatuje. Vždyť všichni jsme lidské bytosti a každý má svůj úkol, své místo zde na Zemi! A pro všechny je tu místa a hojnosti neomezeně. PRO VŠECHNY! Matka Marie říká, že nejde o půvab pouze vizuální, ale jde především o vnitřní půvab, tedy, jak sami sebe vidíte, jak se hodnotíte. Tedy o vaše sebevědomí a postoji k sobě samým. Pokud ve víře sama v sebe kolísáte nebo dokonce sebe sám-sama podceňujete, představte si ve své mysli, že vše, co děláte, děláte se zaujetím a přesvědčením, že vám vše jde snadno. Představte si, jak zvládáte své úkoly, události s lehkostí, jako byste sami byli mistři. Představte si Matku Marii, jak by asi zvládla situaci, kterou řešíte a nechte se vést, udělejte to taky tak. Napodobujte její nadhled, klid, vyrovnanost. Přijměte to, co k vám přichází do cesty hladce a bez zbytečných emocí. Ono stejně, pokud situaci máte vyřešit, tak ji řešit musíte a je zbytečné si do ní ještě přidávat negaci, která vás sráží a navíc tím Vesmíru dáváte zprávu, jak sebou pohrdáte (ten vás pak zařadí do jiné škatulky a připraví jiné úkoly). Nedělejte to a věřte, že pokud se postavíte čelem, zasáhne Nebeská - “Božská magie”. Vaše sebevědomí, přirozenost, lehkost k vám přiláká úplně jiné situace, zkušenosti a také báječné lidi. “Božská magie” vám otevře dveře do míst, kde se budete cítit dobře, co dobře, přímo zázračně. Buďte ostražití a věnujte svému chování pozornost.
Pokud si nevíte rady a jste stále nejistí, požádejte o pomoc: “Prosím, Matko Marie, ukaž mi, jak …(na to, jak se zachovat, jak postupovat...v dané záležitosti), abych si zachoval, -a klid uvnitř sebe. Děkuji.”
A vy, muži, nebojte se být půvabní. Pokud ze svého života odsunete agresivní sílu a rivalitu, my ženy vás budeme milovat o to víc. Buďte přirozeně silní, budete atraktivnější.
A vy, ženy, vezměte si svou přirozenou sílu zpět. To neznamená být mužská, ale přirozeně silná, tak, jako je silná Matka Příroda, Matka Země.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki

Týdenní výklad karet pro dny 5.5. - 12.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Pravda
Dnešní téma je velmi subjektivní záležitost. Náhled lidí na určité situace vás může s nimi buď spojovat nebo rozdělovat. V mnoha a mnoha případech se jedná o rozdělovací moment, neboť hodně lidí má v sobě zakódovaný vzorec a ten se týká soutěživosti. Každý chce být vítězem. Vítězem se ale můžete stát i tehdy, když z dané situace poodstoupíte a podíváte se na ni z jiného úhlu. Ale nejdůležitější je především ptát se sama sebe, co z toho mám, když budu trvat na svém, budu dávat za pravdu druhým, jen, abych někoho nezranil/a, nevyvolal/a konflikt, zda to vůbec jsem já, kdo tady “bojuje”? Stáhnout se, ztišit se v sobě samých vám může přinést skryté odpovědi, které jste přes to “vykřikování pravdy” vůbec neviděli. Ustoupit nebo ustupovat neznamená, že se stáhnete ublíženecky do sebe a necháte se převálcovat. Ne, je to jen doba, kterou potřebujete, abyste byli k sobě přátelští a pochopili jste se a vyjasnili si v sobě to, co není ještě třeba zřejmé. Je opravdu důležité, abyste k sobě byli pravdomluvní. Na změnu názoru má nárok každý a pokud vám někdo nastavil pravidla, že musíte být pravdomluvní nejprve k ostatním, ačkoliv  to znamená jen vlastně přitakání tomu druhému, lžete si. Kde jste v takovou chvíli vy? Co chcete vy? Změna názoru představuje vývoj. Kde by bylo lidstvo, kdyby naši předci, všichni ti přemýšliví lidé, vědci, výzkumníci neměnili své názory a nepředkládali stále nové a nové verze? Stále bychom žili v jeskyních a křesali kameny o sebe, abychom rozdělali oheň a možná ani to ne. Zažijete - li sami v sobě pravdu, která s vámi rezonuje, dosáhli jste vlastního vítězství a vyhráli jste. Sejděte se s přáteli, kteří jsou naladěni podobně, zažijte s nimi něco veselého, co vás rozehřeje a naladí do pozitivna a kreativna. Nezapomínejte na to, že, pakliže vám je dobře po těle i na duši, rezonujete s celým vesmírem, začne se vám dařit a budete podporování a chráněni onou neviditelnou silou, která je někde mimo vás, okolo vás a ve vás samých. Poznáte-li, že pravda ostatních není vaší pravdou, opusťte tuto situaci, pusťte ji a jděte svou vlastní cestou. Máte na to právo! Uvolněte toto napětí, které pramení za soutěže a nahraďte ji kreativitou, hravostí. Tak jako děti, kterým je dovoleno dělat si vlastní zkušenosti a z nich vyvozovat vlastní závěry. Kolika z vás se poštěstilo, aby vyrůstalo v chápající rodině, jejíž členové vás pouze nasměrovávali a udržovali pomyslné mantinely bezpečí? Respektovali a chápali vás i vaše konání a sledovali z “povzdálí”, jak se stavíte na vlastní nohy? Někteří z vás se vymanili z určitých vzorců až, když dospěli. Až, když opustili “pravdy” svých rodičů, rodin. Děkujte za to, že jste na to přišli, dokázali to překonat. Teď už vám nestojí nic v cestě. Sněte v tom nejkrásnějším smyslu a sny se začnou převádět do reality. Přeji vám láskyplné a pravdivé snění. Uvolněte si svou cestu.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki


Týdenní výklad karet pro dny 28.4. - 5.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Manželství
Pro příští dny vyšla jako inspirace karta Manželství. V prvním okamžiku mnohé z vás napadne jen omezení se na jedno, a to uzavřený vztah mezi dvěma lidmi. Pokud žijete v manželství, může toto slovo ve vás dokonce vyvolat negativní emoce, protože vaše manželství není v pořádku, něco tu stagnuje, něco vám vadí. To vše přináší neklid.
Při širším prozkoumání můžete zjistit, že se nemusí jednat jen o vaše manželství, ale o vztahy jako takové, ať už k partnerovi, přátelům, nejbližším, ale i k sobě samým, ke svému božství, které je v každém z vás. Matka Marie vás žádá, abyste se zastavili, zamysleli, přezkoumali, přehodnotili a přestali dělat to, co děláte (třeba příliš pracujete, neprojevujete zájem pro příliš zaměstnanou mysl jinými záležitostmi). Tedy to, co vás vychyluje z rovnováhy. Žádá vás, abyste do tohoto nebo těchto vztahů vložili své srdce a řídili se jím. Srdce je nejlepší navigátor. Každý vztah potřebuje péči. Tak jako rostliny potřebují ke svému růstu vaši pozornost, než dorostou do té doby, kdy z nich budete mít užitek a budete si užívat jejích darů, ať už je to vůně, krása, domov pro zvířátka nebo prospěch v podobě potravy. Tak je to i se vztahy, je potřeba investovat trochu času, pozornosti, zaměření, péči, pochopení a případně i smíření s tím, že to prostě teď (v tuto chvíli, v tomto životě) nejde tak, jak je zvyklostí v našich kulturách. K tomu je zapotřebí láska a upřímnost k sobě i druhým. Žádá vás, abyste se k této myšlence vrátili, protože nejde jen o růst, kdy je třeba pozornost, péče a lásky, ale i k udržování láskyplného vztahu. A to vše platí i v tom případě, že právě nějaký vztah ukončujete. Ukončení neznamená konec, je to jen další šance k dalším začátkům. Dopřejte si tuto šanci, pakliže je to vaše cesta. Vzpomeňte si na začátek, kolik jeden pro druhého udělal! Buďte za to vděční. Vložte sem své srdce, i když je jakkoliv zraněno. Můžete toho dosáhnout i soucitem a pochopením, pohledem z jiného úhlu, upřímností, srdce se pak samo nastartuje. Všichni jsme omylní a děláme chyby, takže pochopte i omylnost toho druhého, přijměte ji a pusťte ji. Nepatří k vám. A může se stát, že právě tohle vás vrátí na začátek vašeho "starého" vztahu.
Pro nezadané tato karta může signalizovat pozitivní změny v milostném životě, za předpokladu lásky, upřímnosti a soucitu k sobě samým (ne bolestínstvím).
Každý z vás intuitivně cítí, co má dělat. Věřte svým pocitům a užívejte si radosti z nich. I když v tuto chvíli ještě nevidíte cíl, hmatatelný důkaz, věřte, že my všichni se staráme o každý detail vašeho života, že jste v bezpečí a nemusíte mít strach ze změn. Vedeme vás, podporujeme na “vaší” cestě a kdykoliv nevíte, můžete nás požádat o pomoc, protože my vidíme dál, než vy. Nebudou-li to ty nejsprávnější kroky, zastavíme vás, pokud nám budete naslouchat.
Určitě není náhoda :-), že vyšla tato karta právě na dny začátku měsíce května. V čase rozpuku, rozkvětu (i když v našich končinách to tak zatím nevypadá) a dle tradic čase lásky.
Přijímejte tedy vše, co k vám ve vší rozmanitosti přichází s láskou a vděčností. Radujte se právě teď. A vy nezadaní - i kdybyste i nepotkali právě nyní vaši pravou lásku, netrapte se a řekněte si: “ No a co, radovat se přeci mohu i sám, sama! Na světě je tolik hezkého!”

Pokud vám nevyjde líbání 1.května pod rozkvetlou třešní třeba z důvodu závějí, nevěřte tomu, že nebudete příští rok krásní! Budete! Jste už teď!

Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki