Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Radost
Žít tady a teď, užívat si každé chvíle svého života a nacházet v něm radost je téma, které vás bude provázet příští dny.
Není jednoduché se vždy usmívat a jásat, ale každá situace v životě vám něco přináší. Je na každém z vás, abyste rozpoznali, co v ní je pro každého z vás pozitivního. Naučte se toto pozitivum hledat.
Některé z vás slyším, jak říkají, že to ale nejde, protože...Kde je tedy chyba? Není chyba ve vašem postoji? V tom, že si stále trváte na svém a brodíte se stále ve svých starých přesvědčeních? Táhnete za sebou otěže svých starých vzorců chování? Je na čase se na to podívat a opustit je. Poděkovat jim za službu, říci jim ze svého nitra: “Děkuji, ale končím, loučím se” a najít pro sebe nové, lepší, co více vyhovuje vašemu nynějšímu stavu a hlavně tomu, co v budoucnu chcete. Pokud stále za sebou povlečete něco, co vám již nevyhovuje, nemůže nastat změna, nenajde se ve vás žádné volné místo na nově příchozí, z čeho byste měli opravdu potěšení, radost. Jakmile se naučíte nacházet v každé situaci, v tady a teď, radost, nastane obrat a budou k vám přicházet situace a důvody, proč se více radovat. Svým úsměvem, pochvalou pro někoho, přidržením dveří a mnoha jinými drobnými úkony, které uděláte s úsměvem na tváři inspirujete další. Udělejte to, rozlučte se se svými strachy, s nepříjemnou situací. Poděkujte a projevte vděčnost za tyto lekce, ale opusťte je, protože teď je ta správná doba. Vesmír vás podpoří, ochrání. Nic nevymýšlejte a nechte na Nekonečné inteligenci, aby vám podala pomocnou ruku. A ona to ráda udělá, my všichni to děláme rádi. První krok ale musíte udělat vy. Protože my všichni, celý Vesmír i Matka Země potřebujeme lidi, kteří žijí v radosti, spokojenosti. Vždy to ale musí být krok učiněný z vaší svobodné vůle. Vyberte si cestu radosti, tím pomůžete nejen sobě, ale i dalším kolem vás a tak dál, jako kruhy na vodě a rezonancí se k vám bude i vracet.
Pomocná afirmace: “Děkuji za to, že mi pomáháte soustředit se na radost a jsem vděčný (-á), že situace a věci, které ke mě přichází, mi další radost a spokojenost v mém životě přináší”Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki