Týdenní výklad karet pro dny 28.4. - 5.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Manželství
Pro příští dny vyšla jako inspirace karta Manželství. V prvním okamžiku mnohé z vás napadne jen omezení se na jedno, a to uzavřený vztah mezi dvěma lidmi. Pokud žijete v manželství, může toto slovo ve vás dokonce vyvolat negativní emoce, protože vaše manželství není v pořádku, něco tu stagnuje, něco vám vadí. To vše přináší neklid.
Při širším prozkoumání můžete zjistit, že se nemusí jednat jen o vaše manželství, ale o vztahy jako takové, ať už k partnerovi, přátelům, nejbližším, ale i k sobě samým, ke svému božství, které je v každém z vás. Matka Marie vás žádá, abyste se zastavili, zamysleli, přezkoumali, přehodnotili a přestali dělat to, co děláte (třeba příliš pracujete, neprojevujete zájem pro příliš zaměstnanou mysl jinými záležitostmi). Tedy to, co vás vychyluje z rovnováhy. Žádá vás, abyste do tohoto nebo těchto vztahů vložili své srdce a řídili se jím. Srdce je nejlepší navigátor. Každý vztah potřebuje péči. Tak jako rostliny potřebují ke svému růstu vaši pozornost, než dorostou do té doby, kdy z nich budete mít užitek a budete si užívat jejích darů, ať už je to vůně, krása, domov pro zvířátka nebo prospěch v podobě potravy. Tak je to i se vztahy, je potřeba investovat trochu času, pozornosti, zaměření, péči, pochopení a případně i smíření s tím, že to prostě teď (v tuto chvíli, v tomto životě) nejde tak, jak je zvyklostí v našich kulturách. K tomu je zapotřebí láska a upřímnost k sobě i druhým. Žádá vás, abyste se k této myšlence vrátili, protože nejde jen o růst, kdy je třeba pozornost, péče a lásky, ale i k udržování láskyplného vztahu. A to vše platí i v tom případě, že právě nějaký vztah ukončujete. Ukončení neznamená konec, je to jen další šance k dalším začátkům. Dopřejte si tuto šanci, pakliže je to vaše cesta. Vzpomeňte si na začátek, kolik jeden pro druhého udělal! Buďte za to vděční. Vložte sem své srdce, i když je jakkoliv zraněno. Můžete toho dosáhnout i soucitem a pochopením, pohledem z jiného úhlu, upřímností, srdce se pak samo nastartuje. Všichni jsme omylní a děláme chyby, takže pochopte i omylnost toho druhého, přijměte ji a pusťte ji. Nepatří k vám. A může se stát, že právě tohle vás vrátí na začátek vašeho "starého" vztahu.
Pro nezadané tato karta může signalizovat pozitivní změny v milostném životě, za předpokladu lásky, upřímnosti a soucitu k sobě samým (ne bolestínstvím).
Každý z vás intuitivně cítí, co má dělat. Věřte svým pocitům a užívejte si radosti z nich. I když v tuto chvíli ještě nevidíte cíl, hmatatelný důkaz, věřte, že my všichni se staráme o každý detail vašeho života, že jste v bezpečí a nemusíte mít strach ze změn. Vedeme vás, podporujeme na “vaší” cestě a kdykoliv nevíte, můžete nás požádat o pomoc, protože my vidíme dál, než vy. Nebudou-li to ty nejsprávnější kroky, zastavíme vás, pokud nám budete naslouchat.
Určitě není náhoda :-), že vyšla tato karta právě na dny začátku měsíce května. V čase rozpuku, rozkvětu (i když v našich končinách to tak zatím nevypadá) a dle tradic čase lásky.
Přijímejte tedy vše, co k vám ve vší rozmanitosti přichází s láskou a vděčností. Radujte se právě teď. A vy nezadaní - i kdybyste i nepotkali právě nyní vaši pravou lásku, netrapte se a řekněte si: “ No a co, radovat se přeci mohu i sám, sama! Na světě je tolik hezkého!”

Pokud vám nevyjde líbání 1.května pod rozkvetlou třešní třeba z důvodu závějí, nevěřte tomu, že nebudete příští rok krásní! Budete! Jste už teď!

Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki

Týdenní výklad karet pro dny 21.4. - 28.4.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Soucítění

Zastavit se a pohlédnout na věci, které se dějí nyní kolem vás, soucitným pohledem a pochopením, to je poselství této karty. Staňte se na chvíli sami andělem a buďte laskaví k jiným, ale i k sobě. Povzneste se nad tím a podívejte se na to s odstupem, z výšky, jako když jste účastníky vyhlídkového letu. Vidíte tam něco, co jste před tím neviděli, jiné souvislosti? Je tam něco ještě v mlze?
V našem životě vás ovlivňuje mnoho věcí, událostí, lidí v nich. Ne vždy se názory a rady druhých, i když jsou myšlené v tom nejlepším, shodují s vašimi a to ve vás může vyvolávat rozpor, negativní emoce, smutek, strach. Posuzování a možná kritika ze strany druhých vás může srážet k zemi. Tímto způsobem se k vám dostanou strachy, obavy druhých. Ty ale nejsou Vaše! Můžete si je vyslechnout, můžete o nich přemýšlet, můžete přijmout to, co je pro vás dobré a nebo s díky odmítnout. Na tom není nic špatného, protože každý z vás má jinou cestu ke svému cíli, naplnění. Nenechte se ovlivnit a vraťte se ke svým přáním, vizím, cílům. Nezlobte se tedy ani na ty, kdo vám říkají své názory, ani na sebe. Pochopte je i sebe. Znovu se podívejte na svůj seznam toho, co chcete, vyškrtněte to, co není aktuální, upřesňujte detaily. Sbírejte střípky do SVÉ skládačky, protože jedině tak to odpovídá a rezonuje s vaším srdcem. Dýchejte zhluboka, udělejte několik hlubokých nádechů a výdechů, negace povolí. Pakliže se vrátíte k tomu, co chcete vy sami, naladíte se zpět na vyšší frekvenci. V tuto chvíli ještě nemusíte mít všechny potřebné informace ( možná jsou ještě jakoby v mlze) k řešení, či uskutečnění toho, co chcete podniknout. Nespěchejte tedy a počkejte si na vhodnější chvíli. Nepropásnete jí, protože, když ta pravá situace nastane, vaše srdce vám dá znamení. Mějte na zřeteli svůj cíl a vhodná chvíle přijde brzy.
Staňte se mírotvůrci svého života. Vneste do něj harmoničtější tóny. Zvýšíte tím i své sebevědomí.
Všichni přeci chceme žít v míru. A kde jinde začít, než u sebe.Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki


Týdenní výklad karet pro dny 14.4. - 20.4.

Matka Marie, nejněžnější, nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. I my dospělí jsme uvnitř stále dětmi. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Ochraňování

Začínají Velikonoce, nejdůležitější svátky křesťanského světa. Ukřižování a vzkříšení Ježíše. I když zrovna nebudete zainteresovaní v těchto oslavách a využijete tyto svátky pouze k uvolnění se od běžného pracovního režimu, zamyslete se nad poselstvím - Konec a Začátek. Minulý výklad nabádal k akci, k vykonání nějakého kroku vpřed, či jiným směrem a s tím spojené i určité změny. Pokračujte tedy v započaté práci. Matka Marie říká, abyste si to dovolili a přestali se bát, neboť jste Nebesy ochraňováni. Dovolte si tedy zahodit zábrany, dovolte si být hravější, dovolte, aby se věci děly! Dovolte si alespoň na chvíli představit si, že jste v bezpečí. Jak se cítíte? Jakmile uděláte svobodný krok, rozhodnutí, věci vám půjdou naproti. Mějte mysl otevřenou a vnímejte. Změny, vnuknutí, pocity, intuitivní záblesky, to jsou ty správné směrovky. “Ochutnávejte” co to s vámi dělá. Jaké to je?
Nemusíte se peskovat za to, že se něco nevyvedlo. Kdo chyby nedělá? Důležité je, co si z těch pochybení vezmeme pro svůj další život. Přestaňte se obviňovat a odpusťte si. Nechte odejít pocity viny. Pryč se sebeobviňováním, sebezneuctíváním třeba vulgárními výrazy vůči své osobě, ale také s lítostínstvím a fňukáním, že to nejde. Je zaběhnuté rčení - Nikdo není dokonalý. Ale, kdo to říká a proč? Vždyť každý jsme originál, který není možné s ničím jiným srovnávat! Takže každý z nás je dokonalý, jen si to musíme uvědomit. Otevřít oči, narovnat záda a nastražit uši.
Opakujte si: “Přijímám se takový- taková jaký- jaká jsem a posílám do (...nepovedené situace... ) všemi směry a všem, jichž se to týká, lásku!”
S rozbíhajícím se jarem, rozběhněte se i vy!
Pokud vy sami již máte věci vyřešené, můžete pomoci ochraňovat někoho, kdo to potřebuje nebo mu být nápomocni na jeho cestě.

Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští a příjemně prožité Velikonoční svátky!
Viki

Ohlédnutí za zimou

Jsem ráda, že už je zase teplo. Protože to tolik nestudí.
Devátého prosince to bylo, kdy jsem chodila naboso naposledy po zahradě a hrabala listí. Byl prosluněný den, půda již studená, promočená po deštích, takže to chvílemi i prokluzovalo :-). Bylo pak velmi příjemné, vrátit se do teplé místnosti a znovu potvrzující, že nohy byly svou činností rozehřáté natolik, že byly teplejší než ruce. Hodně lidí se na to ptá: “A vám není zima?” Ne, protože nohy pracují, hýbou se, ohýbají se, přirozeně se masírují. Takže fakt ne, i když chodíte po zledovatělé krustě trávníku. To byl taky jeden z aha momentů. Když jsem ráno z okna viděla zmrzlou zahradu a jen kdesi v oblacích zatím schované sluníčko, hlavou mě proběhla myšlenka, že to bude asi hodně studené až bolestivé. Vlastně má hlava vytvářela docela živý obraz té pichlavé bolesti na chodidlech. Ale vyšla jsem a ono ne! Tak jsem tam skákala po zahradě a znovu a znovu šlapala do toho zmrzlého povrchu, jako, když děti šlapou na bílé kuličky ptačího zobu ze živého plotu a přesvědčovala se, že to je fakt paráda! V té době už jsem občas ve městě chodila i v sandálech s uzavřenou špičkou. A po celou dobu podzimu jsem přemýšlela, v čem budu v zimě chodit, protože tak otužilá nejsem, abych se brodila ve sněhu bosá a říkala jsem si, že i Indiáni měli obalené nohy kůží. I vzpomněla jsem si na roztomilý rozhovor, který jsem vedla s jedním pánem, tipovala bych tak kolem sedmdesáti let. Potkala jsem ho u nás v obchodě, zírala na  něj jako blázen, protože byl bos!  A co víc, měl ohrnuté kalhoty, takže ty jeho bosé nohy legračně vykukovaly ven. Nedalo mi to, šla jsem za ním a zeptala se ho, jak dlouho chodí bos? Rozesmál se a říká: “Už od dětství! Vždycky jsem chodil bosý, jen v zimě chodím v botách... V zimě né. A vůbec, nevím, co teďka všichni mají s těma bosýma nohama, vždyť dřív to bylo úplně normální!” Rozhovor ještě chvíli pokračoval a pak jsme si popřáli hodně štěstí a rozešli se. Když jsem si na něj vzpomněla, řekla jsem si, co to vlastně řeším? Ale tak trochu nastal problém, když jsem začala z botníku tahat boty a zjistila, že mi nohy jaksi “vyrostly”. Že bych musela kupovat nové? Po pravdě, do toho se mi moc nechtělo. Dávat za boty čtyři tisíce, jen, abych byla in a chodila stále “zdravě” v bosých botách. Naštěstí mi v botníku zbyly dvoje. Jedny “martensky”, v kterých jsem odchodila několik sezon, milovala je a tudíž dobře vyšlápnuté a druhé novější měkké polobotky. Pravda, boty Martens jsou určeny k úplně jinému typu chůze, mají tvrdou podrážku a tak, když jsem si je nazula (a byly mi !), musela jsem se zpět naučit v nich chodit. Když jsem je obula poprvé po bosém období, šla jsem trochu jako mimozemšťan a malé dítě v jednom. Druhé boty mají naštěstí sice silnější, ale pěkně měkkou podrážku, takže to tak velký problém nebyl. Ovšem nejsou úplně sportovní, takže na běžné nošení to zase nebylo.
Nakonec, na vysoké kramflíčky mě nikdy neužilo. Zkrátka zimu jsem přežila v pevných botách, nic strašného se mi nepřihodilo a hned, jak opadl sníh, tedy někdy v půlce února už jsem nasadila ťapky královny Koloběžky první “obutá- neobutá”.
Po dalších pár dnech jsem to začala střídat s bosou chůzí. Je fakt, že se mi často nechtělo ven a ukecávala jsem sama sebe. Vždycky to bylo ale jen o těch pár prvních krocích. A teď už v tom zase lítám - skoro stále, protože je jasné, že jsou chvíle, kdy ťapky prostě nazouvám (večer, kdy není úplně vidět a nerada bych šlápla do něčeho nepříjemného a při příležitostech, při kterých cítím, že naboso by to asi nebylo únosné, především pro okolí - proč to hrotit, ne?)
Původně, v počáteční euforii z bosochození, jsem si myslela, jak budu psát o tom všem, o svých zážitcích a pocitech. Ale, když jsem zadala heslo “bosá chůze” do vyhledávače, vyhrnulo se na mě tolik článků. názorů, e-shopů, videí, že jsem si řekla, že tudy má cesta asi nepovede. Mladší generace (a tím se nechci dotknout nikoho staršího) to prostě umí. Točí videa, píší články, blogy, jsou prostě podnikavější...Nakonec, došla jsem k závěru, že vlastně ani není o čem, protože jsem se rozhodla. Bosochození se stalo součástí mého života, tak jakýpak s tím štráchy.
Celé to je jen o tom, že mi je přes padesát a že jsem jen chtěla sdělit, že to jde. I teď. (Pokud by tedy někdo z mých vrstevníků měl chuť to zkusit a váhal.) Jde jen o to, to vyzkoušet. Pomaloučku, polehoučku, za teplého počasí. Takže teď z jara je úplně ideální čas na zkoušení. Je fajn si samozřejmě zjistit nějaké info, třeba, že se musíte naučit trochu jinak chodit (jsou na to už i kurzy!), abyste si neuhnaly újmu na zdraví, že existují různé varianty bosých bot (a hurá, jsou to i čeští výrobci!), že je třeba nohy zvykat, otužovat, že sice chodidla trochu ztvrdnou, ale ne tak, jak si mnozí představují, že se úrazy nohou nestávají tak často, jak by se mohlo zdát, že vaše chůze je intuitivní a máte z ní jiný zážitek, než v botách, že přirozená masáž chodidel masíruje i ukryté body, které souvisí s celým tělem, že se dobře hubne, že dá rozum, že při kácení stromů, či ve slévárně naboso asi nebudete :-O, atd.
Takže: “Bosé chůzi zdar!”  a  “Naciťte si to!”Přiložené foto - Jak mi vyrostla noha aneb do těch už se nevejdu :-)

Týdenní výklad karet na dny příští


Aktivita - Matka Marie

Tato karta nabádá k tomu, abyste začali řešit to, co jste nějakou dobu odkládali a co vám může pomoci k vyřešení vaší současné situace. Matka Marie chápe, že máte mnoho úkolů a povinností, je však potřeba udělat nějakou akci, která vás posune dál.
Být aktivnější a zajímat se i o ty věci, které ve vás vyvolávají nepříjemné emoce nebo, kterých se i bojíte. Pokud sami nevíte, co je to právě v tuto chvíli, zastavte se. Stačí několik minut, dýchejte a nechte k sobě přicházet informace. Za chvíli se před vámi objeví obraz toho, co je opravdu nejdůležitější. Vyjděte ze své  zóny pohodlí a staňte se hrdiny a hrdinkami sami pro sebe. Překvapte sami sebe. Opusťte strach, obavy. Jsou zbytečné. Strach je jen nepříjemná myšlenka, kterou lze vyléčit, proměnit. Pokud si nejste jisti, jak na to, napište si to a mějte tento svůj vzkaz stále před očima.  Myšlenky na způsob řešení přijdou a až přijdou, již neváhejte. I kdyby to nebyl, podle vás, ten nejlepší způsob, i kdyby se vám toto řešení zdálo krkolomné, udělejte to. Věci se dají do pohybu a nastoupí uvolnění a i dobrý pocit, že jste to dokázali.
Pěkný pocit a radost sama ze sebe otevře srdce. Svým srdečným přístupem, radostnou náladou můžete pomoci ke zlepšení nálady okolo vás. Vaše slova, dotek budou léčivé. A každý, každá, máme tuto schopnost, tento dar. Obdarovává nejen nás samé, ale i ostatní, s nimiž přijdeme do styku.
A je zajímavé, že pokud se začnete chovat jinak, s pocitem lásky, především sami k sobě, začne se měnit i vaše okolí, vaši známí a přátelé, které budou více vyhovovat vašemu „novému naladění“. Vydržte, je to jen jeden malý krůček ke změnám, které potřebujete udělat, abyste se cítili lépe. Vaše nové kroky a reakce z okolí vám budou potvrzovat, že jste udělali dobře.
V úterý je úplněk a to je doba, kterou můžete využít k tomu, abyste propustili staré – staré zvyky, návyky, chování, starý způsob stravování. Je to příležitost k očištění, oproštění se. Zkuste hodně pít, jíst v tuto dobu jen lehká jídla, hodně ovoce, zeleniny. Odvážnější si mohou dopřát i půst. Tato doba trvá tři dny, jeden den před i jeden den po úplňku. Tím se vám uvolní energie na to, abyste lépe vnímali sami sebe i to, co je právě pro nás důležité a trochu čistším způsobem vnímali i okolní svět.
Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki