Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Sebeúcta
I když Matka Marie se o vás stará ze své vyšší pozice a usiluje o vaší spokojenost a dobro, je na vás, jak se budete chovat sami k sobě. Žádá vás: Zamyslete se nad tím, co děláte, co vás dělá šťastnými, co vás uspokojuje, co vás naplňuje a co je v souladu s vámi, s vaší duší. Sebeúcta exponenciálně narůstá s tím, jak svůj život vylaďujete k sobě samým. Opět je tu načrtnuto téma jít dál. Nedělat něco, co s vámi nesouzní, nedělat věci, za které se musíte stydět, či nést dokonce vinu. Ať už to cítíte jakkoliv- i třeba to, že sami se stravujete zdravě, ale ve svém zaměstnání připravujete jídla, která nemají žádnou hodnotu, podle starých norem a receptů, protože společnosti nejsou schopny akceptovat nové výživové trendy. Zpracováváte mrtvé jídlo, které pouze (možná) uspokojí chuťové buňky. Každý, kdo se začne stravovat více živou, příliš nezpracovávanou stravou, ví, že se jeho vnímaní mění a je citlivější k vnímání reality kolem sebe. To velké propojené společnosti nemohou chtít, ani to, že by lidé mohli díky zdravé stravě začít jinak smýšlet, kupovat jiný výrobek, než ten jejich atd. Opusťte to, když ne fyzicky, alespoň ve své mysli a tvořte si ve své hlavě obraz souznícího s vaší podstatou, sněte do všech detailů. Přijde-li okamžik fyzické změny, signál bude silný tak, že ho nepřehlédnete. Opustit staré znamená udělat místo novému. Novému, které znamená i novou prosperitu. Jakmile začnete dělat věci, které prochází a souzní s vaším srdcem, prosperity bude přibývat, a tak zaznamenávejte i sebemenší nápady, náměty, “náhody”. Jsou to navigační cedulky, malá, často skrytá “tajná ” dvířka, která je nutná pootevřít a nahlédnout, co se za nimi skrývá. Co když tam je úplně nový, krásný, prosluněný, uvolněný, veselý svět?Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki