Týdenní výklad karet pro dny 26.5. - 2.6.


Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Zdraví
Moji milí, téma zdraví, které dnes vyšlo, se nevztahuje jen k fyzickému zdraví, tedy k tomu, zda vás něco bolí, či máte rýmu nebo kašel, lapidárně řečeno. Vztahuje se k celým vašim životům. Je to téma, které jsme “nakousli” již minulý týden, tedy očišťování se, uzdravování se v životě. Tato karta apeluje výrazně na ozdravění všeho, co vám brání být zdravý/-á. Pakliže jste žádali o uzdravení pro sebe nebo někoho z blízkých, vězte, že vaše prosby, či modlitby byly vyslyšeny a uzdravování se již děje, i když možná jinak, než jste si představovali. Jak asi víte, tušíte, dočetli jste se, vše souvisí se vším. Vaše fyzická těla a to, co se v nich děje, je jen obrázek a odraz toho, co se odehrává ve vaší hlavě. Tedy jak přemýšlíte, na co myslíte, jakým způsobem myslíte (někdy za koho přemýšlíte) a jak se tohle všechno promítne do vašeho fyzična. Nezapomínejte cítit, prociťovat, naciťovat - intuitivně. To samo vás povede ke zdraví. Pokud něco nechcete dělat - nedělejte to, nebo alespoň začněte směrovat své myšlenky a kroky k něčemu, co s vámi rezonuje, v čem je vám dobře. To je uzdravování a cesta za zdravím. Opět připomínám, že je ale nejprve třeba oprostit se od starého, nevyhovujícího a pak jít dál. Poděkujte s vděčností za staré lekce, které nechcete opakovat (protože je to tak únavné, vyčerpávající), rozlučte se s nimi, opusťte pocity viny, které si možná s sebou nesete a vykročte novým směrem. Na této nové cestě se nejpravděpodobněji setkáte se sebou samými a se svou vlastní silou. Nehovořím zde o brutální síle, ale o tom, co ve vás dřímá, probouzí se, dere se na povrch. Nezalekněte se a přijměte svou moc. Přijmete-li ji, odložíte roli oběti. Ti, kteří jsou blízcí vašemu srdci a myslí to s vámi opravdu dobře, budou šťastní, že už se netrápíte a že jste se postavili na vlastní nohy. Přijmete-li svou sílu, začnete se uzdravovat a možná to půjde tak rychle, že to budete moci považovat za skutečný zázrak a sami se podivíte, jak snadné to bylo a budete si říkat, proč jste to neudělali již dávno. Ale vše má svůj čas a každý má svou cestu. Takže, i kdyby vám někdo sto tisíckrát říkal: “dělej to tak a tak....”, musíte dospět do tohoto bodu sami - máte- li k tomu dospět. A to, že to uděláte až v tuto chvíli, není žádná chyba a věc, za kterou byste se měli stydět. Naopak buďte šťastní, oceňte se
a nastartujte své zdraví!
Včerejší Nov je k tomuto tématu velmi příznivý, neboť se jedná o nový začátek. Využijte i tuto pomoc, tuto “vlnu”, zastavte se a vnímejte to, co cítíte a důvěřujte tomu. Zkuste přestat vnímat negace, které vás nahlodávají. To vše vás nasměruje.
Pomocná afirmace: “Je pro mne bezpečné být zdravý/-á a silný/-á. Svou sílu, moc a zdraví používám pro dobro všech a s láskou”.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
VikiTýdenní výklad karet pro dny 19.5.-26.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Radost
Žít tady a teď, užívat si každé chvíle svého života a nacházet v něm radost je téma, které vás bude provázet příští dny.
Není jednoduché se vždy usmívat a jásat, ale každá situace v životě vám něco přináší. Je na každém z vás, abyste rozpoznali, co v ní je pro každého z vás pozitivního. Naučte se toto pozitivum hledat.
Některé z vás slyším, jak říkají, že to ale nejde, protože...Kde je tedy chyba? Není chyba ve vašem postoji? V tom, že si stále trváte na svém a brodíte se stále ve svých starých přesvědčeních? Táhnete za sebou otěže svých starých vzorců chování? Je na čase se na to podívat a opustit je. Poděkovat jim za službu, říci jim ze svého nitra: “Děkuji, ale končím, loučím se” a najít pro sebe nové, lepší, co více vyhovuje vašemu nynějšímu stavu a hlavně tomu, co v budoucnu chcete. Pokud stále za sebou povlečete něco, co vám již nevyhovuje, nemůže nastat změna, nenajde se ve vás žádné volné místo na nově příchozí, z čeho byste měli opravdu potěšení, radost. Jakmile se naučíte nacházet v každé situaci, v tady a teď, radost, nastane obrat a budou k vám přicházet situace a důvody, proč se více radovat. Svým úsměvem, pochvalou pro někoho, přidržením dveří a mnoha jinými drobnými úkony, které uděláte s úsměvem na tváři inspirujete další. Udělejte to, rozlučte se se svými strachy, s nepříjemnou situací. Poděkujte a projevte vděčnost za tyto lekce, ale opusťte je, protože teď je ta správná doba. Vesmír vás podpoří, ochrání. Nic nevymýšlejte a nechte na Nekonečné inteligenci, aby vám podala pomocnou ruku. A ona to ráda udělá, my všichni to děláme rádi. První krok ale musíte udělat vy. Protože my všichni, celý Vesmír i Matka Země potřebujeme lidi, kteří žijí v radosti, spokojenosti. Vždy to ale musí být krok učiněný z vaší svobodné vůle. Vyberte si cestu radosti, tím pomůžete nejen sobě, ale i dalším kolem vás a tak dál, jako kruhy na vodě a rezonancí se k vám bude i vracet.
Pomocná afirmace: “Děkuji za to, že mi pomáháte soustředit se na radost a jsem vděčný (-á), že situace a věci, které ke mě přichází, mi další radost a spokojenost v mém životě přináší”Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki


Týdenní výklad karet pro dny 12.5. - 19.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.


Půvab
Dnešní téma Půvab může svádět k tomu, že jde o téma ryze ženské, ale nenechte se mýlit. Milí a dokonce půvabní mohou být i muži. To stálé rozdělování na muže a ženy, soupeření mezi nimi, nepochopení, přímo boj mezi muži a ženami! Přestaňte plýtvat energií do tohoto. Je to uměle vyrobený problém, který vznikl tak dávno, že si to nikdo z vás nepamatuje. Vždyť všichni jsme lidské bytosti a každý má svůj úkol, své místo zde na Zemi! A pro všechny je tu místa a hojnosti neomezeně. PRO VŠECHNY! Matka Marie říká, že nejde o půvab pouze vizuální, ale jde především o vnitřní půvab, tedy, jak sami sebe vidíte, jak se hodnotíte. Tedy o vaše sebevědomí a postoji k sobě samým. Pokud ve víře sama v sebe kolísáte nebo dokonce sebe sám-sama podceňujete, představte si ve své mysli, že vše, co děláte, děláte se zaujetím a přesvědčením, že vám vše jde snadno. Představte si, jak zvládáte své úkoly, události s lehkostí, jako byste sami byli mistři. Představte si Matku Marii, jak by asi zvládla situaci, kterou řešíte a nechte se vést, udělejte to taky tak. Napodobujte její nadhled, klid, vyrovnanost. Přijměte to, co k vám přichází do cesty hladce a bez zbytečných emocí. Ono stejně, pokud situaci máte vyřešit, tak ji řešit musíte a je zbytečné si do ní ještě přidávat negaci, která vás sráží a navíc tím Vesmíru dáváte zprávu, jak sebou pohrdáte (ten vás pak zařadí do jiné škatulky a připraví jiné úkoly). Nedělejte to a věřte, že pokud se postavíte čelem, zasáhne Nebeská - “Božská magie”. Vaše sebevědomí, přirozenost, lehkost k vám přiláká úplně jiné situace, zkušenosti a také báječné lidi. “Božská magie” vám otevře dveře do míst, kde se budete cítit dobře, co dobře, přímo zázračně. Buďte ostražití a věnujte svému chování pozornost.
Pokud si nevíte rady a jste stále nejistí, požádejte o pomoc: “Prosím, Matko Marie, ukaž mi, jak …(na to, jak se zachovat, jak postupovat...v dané záležitosti), abych si zachoval, -a klid uvnitř sebe. Děkuji.”
A vy, muži, nebojte se být půvabní. Pokud ze svého života odsunete agresivní sílu a rivalitu, my ženy vás budeme milovat o to víc. Buďte přirozeně silní, budete atraktivnější.
A vy, ženy, vezměte si svou přirozenou sílu zpět. To neznamená být mužská, ale přirozeně silná, tak, jako je silná Matka Příroda, Matka Země.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki

Týdenní výklad karet pro dny 5.5. - 12.5.

Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Pravda
Dnešní téma je velmi subjektivní záležitost. Náhled lidí na určité situace vás může s nimi buď spojovat nebo rozdělovat. V mnoha a mnoha případech se jedná o rozdělovací moment, neboť hodně lidí má v sobě zakódovaný vzorec a ten se týká soutěživosti. Každý chce být vítězem. Vítězem se ale můžete stát i tehdy, když z dané situace poodstoupíte a podíváte se na ni z jiného úhlu. Ale nejdůležitější je především ptát se sama sebe, co z toho mám, když budu trvat na svém, budu dávat za pravdu druhým, jen, abych někoho nezranil/a, nevyvolal/a konflikt, zda to vůbec jsem já, kdo tady “bojuje”? Stáhnout se, ztišit se v sobě samých vám může přinést skryté odpovědi, které jste přes to “vykřikování pravdy” vůbec neviděli. Ustoupit nebo ustupovat neznamená, že se stáhnete ublíženecky do sebe a necháte se převálcovat. Ne, je to jen doba, kterou potřebujete, abyste byli k sobě přátelští a pochopili jste se a vyjasnili si v sobě to, co není ještě třeba zřejmé. Je opravdu důležité, abyste k sobě byli pravdomluvní. Na změnu názoru má nárok každý a pokud vám někdo nastavil pravidla, že musíte být pravdomluvní nejprve k ostatním, ačkoliv  to znamená jen vlastně přitakání tomu druhému, lžete si. Kde jste v takovou chvíli vy? Co chcete vy? Změna názoru představuje vývoj. Kde by bylo lidstvo, kdyby naši předci, všichni ti přemýšliví lidé, vědci, výzkumníci neměnili své názory a nepředkládali stále nové a nové verze? Stále bychom žili v jeskyních a křesali kameny o sebe, abychom rozdělali oheň a možná ani to ne. Zažijete - li sami v sobě pravdu, která s vámi rezonuje, dosáhli jste vlastního vítězství a vyhráli jste. Sejděte se s přáteli, kteří jsou naladěni podobně, zažijte s nimi něco veselého, co vás rozehřeje a naladí do pozitivna a kreativna. Nezapomínejte na to, že, pakliže vám je dobře po těle i na duši, rezonujete s celým vesmírem, začne se vám dařit a budete podporování a chráněni onou neviditelnou silou, která je někde mimo vás, okolo vás a ve vás samých. Poznáte-li, že pravda ostatních není vaší pravdou, opusťte tuto situaci, pusťte ji a jděte svou vlastní cestou. Máte na to právo! Uvolněte toto napětí, které pramení za soutěže a nahraďte ji kreativitou, hravostí. Tak jako děti, kterým je dovoleno dělat si vlastní zkušenosti a z nich vyvozovat vlastní závěry. Kolika z vás se poštěstilo, aby vyrůstalo v chápající rodině, jejíž členové vás pouze nasměrovávali a udržovali pomyslné mantinely bezpečí? Respektovali a chápali vás i vaše konání a sledovali z “povzdálí”, jak se stavíte na vlastní nohy? Někteří z vás se vymanili z určitých vzorců až, když dospěli. Až, když opustili “pravdy” svých rodičů, rodin. Děkujte za to, že jste na to přišli, dokázali to překonat. Teď už vám nestojí nic v cestě. Sněte v tom nejkrásnějším smyslu a sny se začnou převádět do reality. Přeji vám láskyplné a pravdivé snění. Uvolněte si svou cestu.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki