Aktivita - Matka Marie

Tato karta nabádá k tomu, abyste začali řešit to, co jste nějakou dobu odkládali a co vám může pomoci k vyřešení vaší současné situace. Matka Marie chápe, že máte mnoho úkolů a povinností, je však potřeba udělat nějakou akci, která vás posune dál.
Být aktivnější a zajímat se i o ty věci, které ve vás vyvolávají nepříjemné emoce nebo, kterých se i bojíte. Pokud sami nevíte, co je to právě v tuto chvíli, zastavte se. Stačí několik minut, dýchejte a nechte k sobě přicházet informace. Za chvíli se před vámi objeví obraz toho, co je opravdu nejdůležitější. Vyjděte ze své  zóny pohodlí a staňte se hrdiny a hrdinkami sami pro sebe. Překvapte sami sebe. Opusťte strach, obavy. Jsou zbytečné. Strach je jen nepříjemná myšlenka, kterou lze vyléčit, proměnit. Pokud si nejste jisti, jak na to, napište si to a mějte tento svůj vzkaz stále před očima.  Myšlenky na způsob řešení přijdou a až přijdou, již neváhejte. I kdyby to nebyl, podle vás, ten nejlepší způsob, i kdyby se vám toto řešení zdálo krkolomné, udělejte to. Věci se dají do pohybu a nastoupí uvolnění a i dobrý pocit, že jste to dokázali.
Pěkný pocit a radost sama ze sebe otevře srdce. Svým srdečným přístupem, radostnou náladou můžete pomoci ke zlepšení nálady okolo vás. Vaše slova, dotek budou léčivé. A každý, každá, máme tuto schopnost, tento dar. Obdarovává nejen nás samé, ale i ostatní, s nimiž přijdeme do styku.
A je zajímavé, že pokud se začnete chovat jinak, s pocitem lásky, především sami k sobě, začne se měnit i vaše okolí, vaši známí a přátelé, které budou více vyhovovat vašemu „novému naladění“. Vydržte, je to jen jeden malý krůček ke změnám, které potřebujete udělat, abyste se cítili lépe. Vaše nové kroky a reakce z okolí vám budou potvrzovat, že jste udělali dobře.
V úterý je úplněk a to je doba, kterou můžete využít k tomu, abyste propustili staré – staré zvyky, návyky, chování, starý způsob stravování. Je to příležitost k očištění, oproštění se. Zkuste hodně pít, jíst v tuto dobu jen lehká jídla, hodně ovoce, zeleniny. Odvážnější si mohou dopřát i půst. Tato doba trvá tři dny, jeden den před i jeden den po úplňku. Tím se vám uvolní energie na to, abyste lépe vnímali sami sebe i to, co je právě pro nás důležité a trochu čistším způsobem vnímali i okolní svět.
Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki