Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Manželství
Pro příští dny vyšla jako inspirace karta Manželství. V prvním okamžiku mnohé z vás napadne jen omezení se na jedno, a to uzavřený vztah mezi dvěma lidmi. Pokud žijete v manželství, může toto slovo ve vás dokonce vyvolat negativní emoce, protože vaše manželství není v pořádku, něco tu stagnuje, něco vám vadí. To vše přináší neklid.
Při širším prozkoumání můžete zjistit, že se nemusí jednat jen o vaše manželství, ale o vztahy jako takové, ať už k partnerovi, přátelům, nejbližším, ale i k sobě samým, ke svému božství, které je v každém z vás. Matka Marie vás žádá, abyste se zastavili, zamysleli, přezkoumali, přehodnotili a přestali dělat to, co děláte (třeba příliš pracujete, neprojevujete zájem pro příliš zaměstnanou mysl jinými záležitostmi). Tedy to, co vás vychyluje z rovnováhy. Žádá vás, abyste do tohoto nebo těchto vztahů vložili své srdce a řídili se jím. Srdce je nejlepší navigátor. Každý vztah potřebuje péči. Tak jako rostliny potřebují ke svému růstu vaši pozornost, než dorostou do té doby, kdy z nich budete mít užitek a budete si užívat jejích darů, ať už je to vůně, krása, domov pro zvířátka nebo prospěch v podobě potravy. Tak je to i se vztahy, je potřeba investovat trochu času, pozornosti, zaměření, péči, pochopení a případně i smíření s tím, že to prostě teď (v tuto chvíli, v tomto životě) nejde tak, jak je zvyklostí v našich kulturách. K tomu je zapotřebí láska a upřímnost k sobě i druhým. Žádá vás, abyste se k této myšlence vrátili, protože nejde jen o růst, kdy je třeba pozornost, péče a lásky, ale i k udržování láskyplného vztahu. A to vše platí i v tom případě, že právě nějaký vztah ukončujete. Ukončení neznamená konec, je to jen další šance k dalším začátkům. Dopřejte si tuto šanci, pakliže je to vaše cesta. Vzpomeňte si na začátek, kolik jeden pro druhého udělal! Buďte za to vděční. Vložte sem své srdce, i když je jakkoliv zraněno. Můžete toho dosáhnout i soucitem a pochopením, pohledem z jiného úhlu, upřímností, srdce se pak samo nastartuje. Všichni jsme omylní a děláme chyby, takže pochopte i omylnost toho druhého, přijměte ji a pusťte ji. Nepatří k vám. A může se stát, že právě tohle vás vrátí na začátek vašeho "starého" vztahu.
Pro nezadané tato karta může signalizovat pozitivní změny v milostném životě, za předpokladu lásky, upřímnosti a soucitu k sobě samým (ne bolestínstvím).
Každý z vás intuitivně cítí, co má dělat. Věřte svým pocitům a užívejte si radosti z nich. I když v tuto chvíli ještě nevidíte cíl, hmatatelný důkaz, věřte, že my všichni se staráme o každý detail vašeho života, že jste v bezpečí a nemusíte mít strach ze změn. Vedeme vás, podporujeme na “vaší” cestě a kdykoliv nevíte, můžete nás požádat o pomoc, protože my vidíme dál, než vy. Nebudou-li to ty nejsprávnější kroky, zastavíme vás, pokud nám budete naslouchat.
Určitě není náhoda :-), že vyšla tato karta právě na dny začátku měsíce května. V čase rozpuku, rozkvětu (i když v našich končinách to tak zatím nevypadá) a dle tradic čase lásky.
Přijímejte tedy vše, co k vám ve vší rozmanitosti přichází s láskou a vděčností. Radujte se právě teď. A vy nezadaní - i kdybyste i nepotkali právě nyní vaši pravou lásku, netrapte se a řekněte si: “ No a co, radovat se přeci mohu i sám, sama! Na světě je tolik hezkého!”

Pokud vám nevyjde líbání 1.května pod rozkvetlou třešní třeba z důvodu závějí, nevěřte tomu, že nebudete příští rok krásní! Budete! Jste už teď!

Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki