Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.


Půvab
Dnešní téma Půvab může svádět k tomu, že jde o téma ryze ženské, ale nenechte se mýlit. Milí a dokonce půvabní mohou být i muži. To stálé rozdělování na muže a ženy, soupeření mezi nimi, nepochopení, přímo boj mezi muži a ženami! Přestaňte plýtvat energií do tohoto. Je to uměle vyrobený problém, který vznikl tak dávno, že si to nikdo z vás nepamatuje. Vždyť všichni jsme lidské bytosti a každý má svůj úkol, své místo zde na Zemi! A pro všechny je tu místa a hojnosti neomezeně. PRO VŠECHNY! Matka Marie říká, že nejde o půvab pouze vizuální, ale jde především o vnitřní půvab, tedy, jak sami sebe vidíte, jak se hodnotíte. Tedy o vaše sebevědomí a postoji k sobě samým. Pokud ve víře sama v sebe kolísáte nebo dokonce sebe sám-sama podceňujete, představte si ve své mysli, že vše, co děláte, děláte se zaujetím a přesvědčením, že vám vše jde snadno. Představte si, jak zvládáte své úkoly, události s lehkostí, jako byste sami byli mistři. Představte si Matku Marii, jak by asi zvládla situaci, kterou řešíte a nechte se vést, udělejte to taky tak. Napodobujte její nadhled, klid, vyrovnanost. Přijměte to, co k vám přichází do cesty hladce a bez zbytečných emocí. Ono stejně, pokud situaci máte vyřešit, tak ji řešit musíte a je zbytečné si do ní ještě přidávat negaci, která vás sráží a navíc tím Vesmíru dáváte zprávu, jak sebou pohrdáte (ten vás pak zařadí do jiné škatulky a připraví jiné úkoly). Nedělejte to a věřte, že pokud se postavíte čelem, zasáhne Nebeská - “Božská magie”. Vaše sebevědomí, přirozenost, lehkost k vám přiláká úplně jiné situace, zkušenosti a také báječné lidi. “Božská magie” vám otevře dveře do míst, kde se budete cítit dobře, co dobře, přímo zázračně. Buďte ostražití a věnujte svému chování pozornost.
Pokud si nevíte rady a jste stále nejistí, požádejte o pomoc: “Prosím, Matko Marie, ukaž mi, jak …(na to, jak se zachovat, jak postupovat...v dané záležitosti), abych si zachoval, -a klid uvnitř sebe. Děkuji.”
A vy, muži, nebojte se být půvabní. Pokud ze svého života odsunete agresivní sílu a rivalitu, my ženy vás budeme milovat o to víc. Buďte přirozeně silní, budete atraktivnější.
A vy, ženy, vezměte si svou přirozenou sílu zpět. To neznamená být mužská, ale přirozeně silná, tak, jako je silná Matka Příroda, Matka Země.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki