Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Zdraví
Moji milí, téma zdraví, které dnes vyšlo, se nevztahuje jen k fyzickému zdraví, tedy k tomu, zda vás něco bolí, či máte rýmu nebo kašel, lapidárně řečeno. Vztahuje se k celým vašim životům. Je to téma, které jsme “nakousli” již minulý týden, tedy očišťování se, uzdravování se v životě. Tato karta apeluje výrazně na ozdravění všeho, co vám brání být zdravý/-á. Pakliže jste žádali o uzdravení pro sebe nebo někoho z blízkých, vězte, že vaše prosby, či modlitby byly vyslyšeny a uzdravování se již děje, i když možná jinak, než jste si představovali. Jak asi víte, tušíte, dočetli jste se, vše souvisí se vším. Vaše fyzická těla a to, co se v nich děje, je jen obrázek a odraz toho, co se odehrává ve vaší hlavě. Tedy jak přemýšlíte, na co myslíte, jakým způsobem myslíte (někdy za koho přemýšlíte) a jak se tohle všechno promítne do vašeho fyzična. Nezapomínejte cítit, prociťovat, naciťovat - intuitivně. To samo vás povede ke zdraví. Pokud něco nechcete dělat - nedělejte to, nebo alespoň začněte směrovat své myšlenky a kroky k něčemu, co s vámi rezonuje, v čem je vám dobře. To je uzdravování a cesta za zdravím. Opět připomínám, že je ale nejprve třeba oprostit se od starého, nevyhovujícího a pak jít dál. Poděkujte s vděčností za staré lekce, které nechcete opakovat (protože je to tak únavné, vyčerpávající), rozlučte se s nimi, opusťte pocity viny, které si možná s sebou nesete a vykročte novým směrem. Na této nové cestě se nejpravděpodobněji setkáte se sebou samými a se svou vlastní silou. Nehovořím zde o brutální síle, ale o tom, co ve vás dřímá, probouzí se, dere se na povrch. Nezalekněte se a přijměte svou moc. Přijmete-li ji, odložíte roli oběti. Ti, kteří jsou blízcí vašemu srdci a myslí to s vámi opravdu dobře, budou šťastní, že už se netrápíte a že jste se postavili na vlastní nohy. Přijmete-li svou sílu, začnete se uzdravovat a možná to půjde tak rychle, že to budete moci považovat za skutečný zázrak a sami se podivíte, jak snadné to bylo a budete si říkat, proč jste to neudělali již dávno. Ale vše má svůj čas a každý má svou cestu. Takže, i kdyby vám někdo sto tisíckrát říkal: “dělej to tak a tak....”, musíte dospět do tohoto bodu sami - máte- li k tomu dospět. A to, že to uděláte až v tuto chvíli, není žádná chyba a věc, za kterou byste se měli stydět. Naopak buďte šťastní, oceňte se
a nastartujte své zdraví!
Včerejší Nov je k tomuto tématu velmi příznivý, neboť se jedná o nový začátek. Využijte i tuto pomoc, tuto “vlnu”, zastavte se a vnímejte to, co cítíte a důvěřujte tomu. Zkuste přestat vnímat negace, které vás nahlodávají. To vše vás nasměruje.
Pomocná afirmace: “Je pro mne bezpečné být zdravý/-á a silný/-á. Svou sílu, moc a zdraví používám pro dobro všech a s láskou”.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki