Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Pravda
Dnešní téma je velmi subjektivní záležitost. Náhled lidí na určité situace vás může s nimi buď spojovat nebo rozdělovat. V mnoha a mnoha případech se jedná o rozdělovací moment, neboť hodně lidí má v sobě zakódovaný vzorec a ten se týká soutěživosti. Každý chce být vítězem. Vítězem se ale můžete stát i tehdy, když z dané situace poodstoupíte a podíváte se na ni z jiného úhlu. Ale nejdůležitější je především ptát se sama sebe, co z toho mám, když budu trvat na svém, budu dávat za pravdu druhým, jen, abych někoho nezranil/a, nevyvolal/a konflikt, zda to vůbec jsem já, kdo tady “bojuje”? Stáhnout se, ztišit se v sobě samých vám může přinést skryté odpovědi, které jste přes to “vykřikování pravdy” vůbec neviděli. Ustoupit nebo ustupovat neznamená, že se stáhnete ublíženecky do sebe a necháte se převálcovat. Ne, je to jen doba, kterou potřebujete, abyste byli k sobě přátelští a pochopili jste se a vyjasnili si v sobě to, co není ještě třeba zřejmé. Je opravdu důležité, abyste k sobě byli pravdomluvní. Na změnu názoru má nárok každý a pokud vám někdo nastavil pravidla, že musíte být pravdomluvní nejprve k ostatním, ačkoliv  to znamená jen vlastně přitakání tomu druhému, lžete si. Kde jste v takovou chvíli vy? Co chcete vy? Změna názoru představuje vývoj. Kde by bylo lidstvo, kdyby naši předci, všichni ti přemýšliví lidé, vědci, výzkumníci neměnili své názory a nepředkládali stále nové a nové verze? Stále bychom žili v jeskyních a křesali kameny o sebe, abychom rozdělali oheň a možná ani to ne. Zažijete - li sami v sobě pravdu, která s vámi rezonuje, dosáhli jste vlastního vítězství a vyhráli jste. Sejděte se s přáteli, kteří jsou naladěni podobně, zažijte s nimi něco veselého, co vás rozehřeje a naladí do pozitivna a kreativna. Nezapomínejte na to, že, pakliže vám je dobře po těle i na duši, rezonujete s celým vesmírem, začne se vám dařit a budete podporování a chráněni onou neviditelnou silou, která je někde mimo vás, okolo vás a ve vás samých. Poznáte-li, že pravda ostatních není vaší pravdou, opusťte tuto situaci, pusťte ji a jděte svou vlastní cestou. Máte na to právo! Uvolněte toto napětí, které pramení za soutěže a nahraďte ji kreativitou, hravostí. Tak jako děti, kterým je dovoleno dělat si vlastní zkušenosti a z nich vyvozovat vlastní závěry. Kolika z vás se poštěstilo, aby vyrůstalo v chápající rodině, jejíž členové vás pouze nasměrovávali a udržovali pomyslné mantinely bezpečí? Respektovali a chápali vás i vaše konání a sledovali z “povzdálí”, jak se stavíte na vlastní nohy? Někteří z vás se vymanili z určitých vzorců až, když dospěli. Až, když opustili “pravdy” svých rodičů, rodin. Děkujte za to, že jste na to přišli, dokázali to překonat. Teď už vám nestojí nic v cestě. Sněte v tom nejkrásnějším smyslu a sny se začnou převádět do reality. Přeji vám láskyplné a pravdivé snění. Uvolněte si svou cestu.


Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki