Matka Marie, nejněžnější, nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. I my dospělí jsme uvnitř stále dětmi. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Ochraňování

Začínají Velikonoce, nejdůležitější svátky křesťanského světa. Ukřižování a vzkříšení Ježíše. I když zrovna nebudete zainteresovaní v těchto oslavách a využijete tyto svátky pouze k uvolnění se od běžného pracovního režimu, zamyslete se nad poselstvím - Konec a Začátek. Minulý výklad nabádal k akci, k vykonání nějakého kroku vpřed, či jiným směrem a s tím spojené i určité změny. Pokračujte tedy v započaté práci. Matka Marie říká, abyste si to dovolili a přestali se bát, neboť jste Nebesy ochraňováni. Dovolte si tedy zahodit zábrany, dovolte si být hravější, dovolte, aby se věci děly! Dovolte si alespoň na chvíli představit si, že jste v bezpečí. Jak se cítíte? Jakmile uděláte svobodný krok, rozhodnutí, věci vám půjdou naproti. Mějte mysl otevřenou a vnímejte. Změny, vnuknutí, pocity, intuitivní záblesky, to jsou ty správné směrovky. “Ochutnávejte” co to s vámi dělá. Jaké to je?
Nemusíte se peskovat za to, že se něco nevyvedlo. Kdo chyby nedělá? Důležité je, co si z těch pochybení vezmeme pro svůj další život. Přestaňte se obviňovat a odpusťte si. Nechte odejít pocity viny. Pryč se sebeobviňováním, sebezneuctíváním třeba vulgárními výrazy vůči své osobě, ale také s lítostínstvím a fňukáním, že to nejde. Je zaběhnuté rčení - Nikdo není dokonalý. Ale, kdo to říká a proč? Vždyť každý jsme originál, který není možné s ničím jiným srovnávat! Takže každý z nás je dokonalý, jen si to musíme uvědomit. Otevřít oči, narovnat záda a nastražit uši.
Opakujte si: “Přijímám se takový- taková jaký- jaká jsem a posílám do (...nepovedené situace... ) všemi směry a všem, jichž se to týká, lásku!”
S rozbíhajícím se jarem, rozběhněte se i vy!
Pokud vy sami již máte věci vyřešené, můžete pomoci ochraňovat někoho, kdo to potřebuje nebo mu být nápomocni na jeho cestě.

Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští a příjemně prožité Velikonoční svátky!
Viki