Matka Marie, nejněžnější,nejláskyplnější a nejmilosrdnější bytost mezi nebeskými Mistry. Jako matka, má velké pochopení pro ty, kdo se starají o děti a potřebují s nimi pomoc, pomáhá také s plodností a léčením vůbec. Často přichází při mých terapiích, které se týkají žen a dětí a přidává k léčení svou lásku. Při svém výkladu používám karty Marie, královna andělů od Doreen Virtue. Jde vždy o jedno motivující téma na několik příštích dnů.

Soucítění

Zastavit se a pohlédnout na věci, které se dějí nyní kolem vás, soucitným pohledem a pochopením, to je poselství této karty. Staňte se na chvíli sami andělem a buďte laskaví k jiným, ale i k sobě. Povzneste se nad tím a podívejte se na to s odstupem, z výšky, jako když jste účastníky vyhlídkového letu. Vidíte tam něco, co jste před tím neviděli, jiné souvislosti? Je tam něco ještě v mlze?
V našem životě vás ovlivňuje mnoho věcí, událostí, lidí v nich. Ne vždy se názory a rady druhých, i když jsou myšlené v tom nejlepším, shodují s vašimi a to ve vás může vyvolávat rozpor, negativní emoce, smutek, strach. Posuzování a možná kritika ze strany druhých vás může srážet k zemi. Tímto způsobem se k vám dostanou strachy, obavy druhých. Ty ale nejsou Vaše! Můžete si je vyslechnout, můžete o nich přemýšlet, můžete přijmout to, co je pro vás dobré a nebo s díky odmítnout. Na tom není nic špatného, protože každý z vás má jinou cestu ke svému cíli, naplnění. Nenechte se ovlivnit a vraťte se ke svým přáním, vizím, cílům. Nezlobte se tedy ani na ty, kdo vám říkají své názory, ani na sebe. Pochopte je i sebe. Znovu se podívejte na svůj seznam toho, co chcete, vyškrtněte to, co není aktuální, upřesňujte detaily. Sbírejte střípky do SVÉ skládačky, protože jedině tak to odpovídá a rezonuje s vaším srdcem. Dýchejte zhluboka, udělejte několik hlubokých nádechů a výdechů, negace povolí. Pakliže se vrátíte k tomu, co chcete vy sami, naladíte se zpět na vyšší frekvenci. V tuto chvíli ještě nemusíte mít všechny potřebné informace ( možná jsou ještě jakoby v mlze) k řešení, či uskutečnění toho, co chcete podniknout. Nespěchejte tedy a počkejte si na vhodnější chvíli. Nepropásnete jí, protože, když ta pravá situace nastane, vaše srdce vám dá znamení. Mějte na zřeteli svůj cíl a vhodná chvíle přijde brzy.
Staňte se mírotvůrci svého života. Vneste do něj harmoničtější tóny. Zvýšíte tím i své sebevědomí.
Všichni přeci chceme žít v míru. A kde jinde začít, než u sebe.Nejste na to sami, všudypřítomná energie Vesmíru i Matky Země je s vámi.
"Naciťte si to!"
Laskavé dny příští!
Viki